Ви увійшли якГость
Група "Гости"
Вітаю Вас
Гость
RSS
Вихід
 
 
Каталог статей »
Меню сайту


Вхід на сайт


Знайти:
для вчителів, педагогів, студентів [24] Різні статті [2] для батьків [22]


Порадити друзям


МИ НА Facebook


Моя кнопкаЛічильник
Яндекс.Метрика Flag Counter


Online uCoz


Головна » Статті » Консультації, статті » для вчителів, педагогів, студентів

Використання інформаційних комп’ютерних технологій у корекційній роботі вчителя - логопеда

Комп’ютер вже давно став звичайним явищем у нашому житті. А для дитини він стає не лише розвагою, але й інструментом пізнання навколишнього світу. Ще зовсім недавно здавалося, що комп’ютер  - це складний і загадковий прилад далекого майбутнього, який доступний лише обраним. А сьогодні, завдяки своїй багатофункціональності він корисний представнику будь – якої професії. Саме універсальність комп’ютерних засобів визначає їх розвиваючий ефект у навчанні. Інтерес дітей до комп’ютера надзвичайно великий, і справа дорослих, обернути його в корисне русло.

Процес навчання і виховання дитини з порушенням мовлення є досить тривалим і важким. Свідоме відношення малюка до дефектів власного мовлення, а, відповідно, і бажання їх виправити, тобто мотивація – одне з центральних завдань логопедичної роботи. Часто одного досвіду, володіння методикою корекції мовлення і бажання логопеда не достатньо для успішного здійснення логопедичного впливу. Діти часто просто не хочуть займатися, їм набридає щоденне промовляння складів та слів, називання картинок з ціллю автоматизації звука. І ось саме у таких випадках мені на допомогу приходить комп’ютер.

Комп’ютерні технології здатні оживити важкий і тривалий корекційний процес за рахунок новизни, реалістичності і динамічності зображення, використання анімованих зображень, відеоматеріалів, аудіозаписів…

(Слайд№2)    (Завантажити можна в каталозі файлів)

Використання комп'ютерних програм робить заняття привабливими,стимулює зацікавленість, налаштовує на позитивний результат.

(Слайд№З)

Використання ІКТ  у моїй роботі можна умовно розділити на два напрямки:

 1. Опосередковане навчання та розвиток

Використання глобальної мережі Інтернет.

Можливості, що надаються різноманітними електронними ресурсами, дозволяють вирішити ряд завдань, актуальних для спеціалістів, що працюють у довкіллі. По – перше, це додаткова інформація, яка з якихось причин не була знайдена у друкованих виданнях. По – друге, це різноманітний ілюстративний матеріал, як статичний, так і динамічний (анімація, відеоматеріали). Використання Інтернет – ресурсів дозволяє мені зробити навчальний процес інформаційно змістовним, видовищним, комфортним.

Використання комп’ютера для ведення документації, обробки інформації.

Комп’ютер може виявитися неоціненним помічником у складанні різноманітних планів заходів, обробці результатів тестів, будуванні графіків динаміки розвитку. Це можна зробити і вручну, але економія часу величезна.

 1. Безпосередньо навчання.

Використання розвиваючих комп’ютерних програм.

Використання мультимедійних презентацій.

З чим же я працюю?

На даний час розроблено безліч комп’ютерних ігор та програм для роботи з дітьми. Готові комп’ютерні ігри в основному спрямовані на розвиток уваги і спостережливості, сприйняття, на вміння орієнтуватися у ігровій ситуації, на здійснення аналізу та синтезу, розвиток лексичної та граматичної ланки мовлення.

Однак у роботі з дітьми можна використовувати далеко не всі запропоновані ігри, оскільки багато з них не відповідає методиці навчання дітей з порушеннями мовлення, а у деяких випадках містять помилки. Окремі ігри можуть бути використані частково.

Вихід з такого положення – створення власних слайд – фільмів і комп’ютерних презентацій, розроблених з урахуванням особливостей розвитку дошкільників з порушеннями мовлення.

(Слайд№4)

Цілі авторських презентацій:

Корекційно – розвивальні:

 • Розвиток індивідуальних здібностей дітей у творчій мовленнєвій діяльності.
 • Розвиток психічних процесів: слухової та зорової уваги, слухової та зорової пам’яті, вербального мислення, творчої уяви.
 • Розвиток артикуляційної, дрібної та загальної моторики.

(Слайд№5)

Корекційно – виховні:

 • Удосконалення навиків співробітництва, взаєморозуміння, доброзичливості, ініціативності, відповідальності.

(Слайд№6)

Корекційно – навчальні:

 • Автоматизація звуків на різних корекційних етапах;
 • Уточнення, розширення і активізація словника за лексичними темами.
 • Удосконалення граматичної будови мовлення.
 • Удосконалення навиків фонематичного аналізу та синтезу.
 • Удосконалення навиків доказового мовлення шляхом використання загадок, прислів’їв, прикмет, порівняльних зворотів.

 

(Слайд№7)

Використовуючи ІКТ на логопедичних заняттях, я намагаюся дотримуватися наступних принципів:

 • Принцип полісенсорного підходу до корекції мовленнєвих порушень, при якому слухове сприйняття інформації поєднується з опорою на зоровий контроль, що дозволяє задіяти збережені аналізатори і сприяє активізації компенсаторних механізмів.

Візуалізація інформації відбувається на екрані монітора у вигляді доступних для дітей мультиплікаційних образів і символів. Елементи комп’ютерного навчання допомагають формувати у дітей знакову функцію свідомості, що є вкрай важливим для їх мовленнєвого та інтелектуального розвитку. Таким чином, у малят формується поняття того, що є декілька рівнів оточуючого нас світу – це і реальні речі, і картинки, і слова, і схеми….Формуються стійкі візуально – кінестетичні та візуально – аудіальні умовно – рефлекторні зв’язки ЦНС. На їх основі формуються правильні мовленнєві навики.

 • Принцип розвиваючого і диференційованого навчання дітей – логопатів.

Комп’ютерні технології передбачають можливість об’єктивного визначення зон актуального і найближчого розвитку дітей з порушеннями мовлення.

 • Принцип системності і наступності навчання.

Комп’ютерні технології дають змогу працювати над системною корекцією і розвитком наступних характеристик:

 • звуковимова;
 • просодичні компонентів мовлення;
 • фонематичний аналізу та синтезу, фонематичних уявлень;
 • лексико – граматичних засобів мовлення;
 • артикуляційної, дрібної та загальної моторики;
 • зв’язного мовлення.

Комп’ютерні технології дозволяють використовувати отримані раніше знання у процесі оволодіння новими, переходячи від простого до складного.

 • Принцип доступності навчання.

Комп’ютерні технології і методи їх подачі дітям відповідають віковим особливостям дошкільнят. Завдання пропонуються дітям у ігровій формі.

 • Принцип індивідуального навчання.

Комп’ютерні технології призначені для індивідуальних і підгрупових занять і дозволяють побудувати корекційну роботу з урахування індивідуальних навчальних потреб та можливостей дітей.

 • Принцип об’єктивної оцінки результатів діяльності дитини.

Результати діяльності представляються візуально на екрані у вигляді мультиплікаційних образів і символів, що автоматично виключає суб’єктивну оцінку.

 • Принцип ігрової стратегії і введення дитини у проблемну ситуацію.

Ігровий принцип навчання з пред’явленням користувачу конкретного завдання, яке варіюється в залежності від індивідуальних можливостей і корекційно – навчальних потреб, дозволяє ефективно вирішувати поставлені корекційні завдання і реалізувати на практиці дидактичні вимоги доступності комп’ютерних засобів навчання.

 • Принцип виховуючого навчання.

Використання комп’ютерних технологій дозволяє виховувати у дітей вольові та моральні якості. Цьому сприяє і діяльність дитини, спрямована на вирішення проблемної ситуації, бажання досягнути необхідного результату, підвищена мотивація діяльності.

(Слайд№8)

У заняття з використанням презентацій, окрім фізхвилинок, я обов’язково включаю вправи, спрямовані на зняття статичної напруги після роботи з комп’ютером і офтальмотренаж.

Робота з комп’ютером на логопедичних заняття включається дозовано, для вирішення певних завдань. Структура і методика самого логопедичного заняття при цьому не порушується. Замінюються лише деякі ігри та вправи.

Використовуючи ІКТ у своїй роботі, я керуюся метою з’єднати сучасні інформаційні технології з об’ємом знань, який доступний дітям.

Комп’ютер, являючись самим сучасним інструментом для обробки інформації, може слугувати потужним технічним засобом навчання і виконувати роль незамінного помічника у вихованні і навчанні дитини, а також у формуванні мовного і загального психічного розвитку дошкільників. А отже, комп’ютерні програми можна і потрібно використовувати в діяльності вчителя - логопеда для підвищення ефективності корекційного процесу.

Використана література

 1. В. Бутрім Інноваційна діяльність в ЗНЗ. Шкільний світ. - 2007 рік
 2.    Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М.: Просвещение
 3.     В. Шевченко, Н. Сененко Дидактична проблематика логопедії в сучасних комп’ютерних технологіях. // Дефектологія. - 2004 р. 16 - 18 с.

Т.Б. Волобуєва Інформаційні технології в освіті. Методичний посібник. Донецьк. «Каштан» 2007 рік.

 1.    В. Бутрім Інтерактивні дидактичні ігри в початковій школі. Шкільний світ. - 2007 рік
 2.    І. Є. Сергіухова. Цікава дидактика. Укр. мова 1-4 класи Харків - 2004 рік.
 3. Р. И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционньїх классах.

       Москва - 1998 Гуманитарньїй издательский центр ВЛАДОС.

 1.    І.В. Гребенев Методичні проблеми комп’ютеризації навчання в школі. Педагогіка- 1994 № 5
 2.    М.Зубков Новітній російсько - український та україно - російський словник. Харків - 2005 видавництво Торсінг плюс.
 3.   Использование информационньїх компьютерньїх технологий в учебном процессе и проблеми его методического обеспечения. -
 4. Інтернет ресурс www.nsportal.ru
 5. Інтернет ресурс http://aida.ucoz.ru
 6. Інтернет ресурс www.nsportal.ru

 

Категорія: для вчителів, педагогів, студентів | Додав: sko (17.11.2014)
Переглядів: 7606 | Теги: ікт | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar
РЕКЛАМА
Від Вас - матеріал,фотографії,побажання кольорів.
Від мене - якісний, яскравий матеріал у форматі Microsoft PowerPoint або mp4.


Сертифікат
Вартість сертифікату 20 грн.


Пошук за тегами
мовленнєвий розвиток агресивна дитина гіперактивна дитина поради батькам логопедичне заняття Диференціація С-Ш Ігри з буквами Логопедичний масаж практичний посібник Документація вчителя-логопеда бінарні заняття Професії в картинках Алалія Алалия алалія моторна Логічні ігри Навчальні посібники затримка мовного розвитку Методичні посібники Скарбничка для батьків буклети Конспекти занять для дітей Дидактичні ігри Готуємо руку до письма заняття презентації Гра Автоматизація звука Р Дислексія Посібник Мнемотаблиці Дисграфія Словесні ігри Зондовий масаж Автоматизація звука С Диференціація звуків С-Ш Абетка у віршах Автоматизація сонорних звуків алфавит Логопедичний зошит граматика ікт види переказу графічні символи буклет виховні заходи логопедична гра дидактична гра Мнемотехника відео артикуляції звуків Використання сенкану атестація педагогічних працівників графо-моторні навички логопедичні схеми-завдання Диференціація звуків р-л автоматизація звука Л граматичні категорії Автоматизація звука З автоматизація звука Ш Голосні звуки Автоматизація звуків Автоматизація звука Ж звуковий аналіз слова Автоматизація Ш диктанти Конспект заняття Антистрес звязне мовлення Конспекти занятть для дітей ігри з голосними буквами голосні букви букви й-ї вірші для масажу Су-Джок абетка-розмальовка гімнастика для очей відео-гра відеогра ЗНМ індивідуальна робота звуконаслідування аутизм Буквар викликаємо голосні звуки викликаємо звуки Оптична дисграфія інклюзія Автоматизація Р автоматизація Р -ДР-ТР- Автоматизація звука Ч ІРЦ Пори року Графомоторні навички букви и-е міжпівкульна взаємодія інклюзія в дитячому садочку біоенергопластика Презентація воркшоп свистячі звуки Артикуляційна гімнастика


Друзі сайту
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Школьный дворик Рудаковой Лидии
Сходинки до вершин знань
Перша сходинка школяра
 Сайт учителя П’ятих Олени Іванівни
Сайт 2-Б
Спільнота освітян УМІТИ ВЧИТИ


Пошук по сайту


Календар


Погода