Ви увійшли якГость
Група "Гости"
Вітаю Вас
Гость
RSS
Вихід
 
 
Каталог статей »
Меню сайту


Вхід на сайт


Знайти:
для вчителів, педагогів, студентів [24] Різні статті [2] для батьків [22]


Порадити друзям


МИ НА Facebook


Моя кнопкаЛічильник
Яндекс.Метрика Flag Counter


Online uCoz


Головна » Статті » Консультації, статті » для вчителів, педагогів, студентів

Створення та використання електронних носіїв інформації в умовах логопункту

Шляхи формування та вдосконалення професійної компетентності вчителя

1) Створення особистої позитивної “Я-концепції”.

2) Інноваційний підхід до вдосконалення професійної компетентності як у курсовий, так і в міжкурсовий періоди.

3) Самовдосконалення.

4) Виявлення та впровадження сучасних інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій.

5) Участь у шкільних конкурсах, творчих дискусіях, методичних заходах.

6) Практичне застосування результатів інноваційного педагогічного досвіду.

7) Укладення творчого портфоліо вчителя.

Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації тому, кого навчають, за допомогою комп'ютера.

   Носієм інформації може бути будь-який об’єкт або середовище, здатні досить тривалий час зберігати (нести) у своїй структурі занесену на нього інформацію. Це може бути, наприклад, камінь, дерево, папір, метал, пластмаси, кремній (і інші види напівпровідників), стрічка з намагніченим шаром (бобіни і касети), пластик із спеціальними властивостями (наприклад, оптичні диски – CD, DVD і т. д.), тощо. Це може бути будь-який об’єкт, із якого можливе і доступне читання наявної на ньому інформації.

   Носії інформації в науці, техніці, громадському житті, побуті застосовуються для запису, зберігання, читання, передачі, поширення, створення витворів комп’ютерного мистецтва тощо.

   Головна вимога до носія – можливість із часом цю інформацію видобути і не втратити за будь-яких умов. Він має бути компактним і легким, вміщувати великі обсяги інформації, а інформація повинна легко на нього записуватися й легко видобуватися.

   Усім цим критеріям наразі відповідають електронні носії, на які можна записати гігабайти інформації.

    До електронних носіїв належать носії для одноразового або багаторазового запису (зазвичай цифрового) електричним способом: CD–ROM, DVD–ROM, напівпровідникові (флеш-пам’ять тощо), дискети.

   Вони мають значну перевагу перед паперовими листами, газетами, журналами за об’ємом і питомою вартістю. Для зберігання і надання оперативної (недовготривалого зберігання) інформації – мають значну перевагу, також є значні можливості з надання в зручному споживачеві вигляді (форматування, сортування).

   Недоліком, наприклад, планшету є малий розмір екрану (чи значна вага) і крихкість пристроїв зчитування, залежність від джерел електроживлення.

Нині електронні носії активно витісняють паперові в усіх галузях життя, що призводить до значного збереження деревини. Мінусом їх є те, що для прочитання кожного типу і формату носія потрібен окремий пристрій.

Тільки невелика частина користувачів не закриваються від можливості отримувати інформацію на будь-чому, виділяючи для себе важливі властивості – комфорт, доступність і бажання отримувати інформацію.

Якщо звернути увагу на переваги користування електронними чи паперовими книгами, то стає зрозумілим, що електронні не вбивають «книги» як контент, вони розширюють аудиторію за рахунок тієї аудиторії, кому від 28 до 45 років. Паперові книги насправді не втрачають читачів через сучасний електронний носій, вони схильні до зниження інтересу споживачів за рахунок сучасної форми паперового носія, де цінності створюються штучно.

   Паперові носії втрачають свою привабливість і не лише тому, що їх форма відповідає стану семи- або восьмирічної давності, не тому, що носій не набув універсальної форми, а через відсутність подальшого розвитку. Це можна сказати і про електронний носій. Він також починає втрачати привабливість для споживача. Причина полягає в тактильних відчуттях. Люди люблять товар руками, очима, за запах, за колір, за фактуру, за розташування кнопок тощо. Літеру  і слово теж можна помацати, що найцікавіше! Непросто тому, що це літера або слово. Їх можна оцінити за типографіку, за шрифт, контраст, розташування на сторінці. Усього цього не побачиш на електронному носії відразу.

   Отже, аналізуючи переваги електронного носія, можна зважати на те, що вони в неявній формі можуть відтворити все, що завгодно, якщо не брати до уваги колір, розмір дисплея тощо. Тобто гіпотетично доступне практично будь-яке видання контенту. І навпаки, паперові носії – це «пристрої», що не підключені до інтернету і не можуть відтворювати мультимедіа. Тобто, тут є свої мінуси.

   Навіть у сфері освіти можливе зміщення у бік електронних підручників, і паперові виграють тільки в накладах.

   А поки будемо отримувати потрібну нам інформацію з різних джерел, аби багато чого знати і вміти. Головне ж не носій, а що на ньому зберігається і наскільки це потрібно людству

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»

Людина освічена - той, хто знає, де знайти те, чого він не знає»
Георг Зиммель

   В даний час в нашій країні реалізується Стратегії розвитку інформаційного суспільства, яка пов'язана з доступністю інформації для всіх категорій громадян та організацією доступу до цієї інформації. Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій є одним із пріоритетів освіти. Інформатизація системи освіти пред'являє нові вимоги до педагога та його професійної компетентності.

   Комунікативна компетентність педагога передбачає здатність вибудовувати комунікації в різних форматах: усному, письмовому, дискусійному, візуальному, комп'ютерному, електронному. Педагог повинен не тільки вміти користуватися комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, але і створювати свої освітні ресурси, широко використовувати їх у своїй педагогічній діяльності.

   Комп'ютери в шкільних класах сьогодні вже не сприймаються як щось рідкісне, екзотичне, проте в дитячому саду вони ще не перетворилися на добре освоєний інструмент педагогів. Але з кожним роком сучасні інформаційні технології все міцніше входять в наше життя.

   Інформаційні технології, це не тільки і не стільки комп'ютери та їх програмне забезпечення. Під інформаційно-комунікативними технологіями розуміється використання комп'ютера, Інтернету, телевізора, відео, DVD, CD, мультимедіа, аудіовізуального обладнання, тобто всього того, що може представляти широкі можливості для комунікації.

Використання комп'ютерних технологій допомагає:

1) залучати пасивних слухачів до активної діяльності; 
2) робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної; 
3) формувати інформаційну культуру у дітей; 
4) активізувати пізнавальний інтерес; 
5) реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні; 
6) дисциплінувати самого вихователя, формувати інтерес до роботи; 
активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін)

У своїй роботі педагог може використовувати такі засоби інформаційно-комунікативних технологій:
Комп'ютер
Мультимедійний проектор
Принтер
Відеомагнітофон DVD плеєр
Телевізор
Магнітофон
Фотоапарат
Відеокамера
Електронні дошки

Так само можна виділити наступні види інтерактивних матеріалів:
1) Фотографії;
2) Відеоролики;
3) Відеофрагменти (фільмів, казок, мультфільмів);
4) Презентації (електронні книги, електронні виставки);
5) Дитячі розвиваючі комп'ютерні ігри;
 

Зупинимося на перевагах використання інтерактивних матеріалів.

Дані матеріали: 
1) дозволяють збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу; 
2) дозволяють робити поправки під час НОД, виконувати спільну роботу дітей у взаємодії, здійснювати інтерактивну взаємозв'язок дитина - педагог; 
3) використання мультимедійних презентацій забезпечує наочність, яка сприяє кращому сприйняттю і запам'ятовуванню матеріалу, що дуже важливо; 
4) одночасно використовується графічна, текстова, аудіовізуальна інформація; 
5) при використанні анімації і вставки відеофрагментів можливий показ динамічних процесів; 
6) за допомогою комп'ютера можна змоделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно показати під час освітньої діяльності небудь побачити в повсякденному житті (наприклад, відтворення звуків тварин; роботу транспорту тощо);
7) використання нових прийомів пояснення і закріплення, особливо в ігровій формі, підвищує мимовільну увагу дітей, допомагає розвинути довільну; 
безпосередньо освітня діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій спонукає дітей до пошукової та пізнавальної діяльності, включаючи й пошук в мережі Інтернет самостійно або разом з батьками; 
8) висока динаміка безпосередньо освітньої діяльності сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, розвитку пам'яті, уяви, творчості дітей.

Особливе місце при використанні ІКТ займає робота з батьками:

1. Мінімізація часу доступу до інформації суб'єктів комунікації;
2. Можливість продемонструвати будь-які документи, фотоматеріали;
3. Забезпечення індивідуального підходу до суб'єкта комунікації;
4. Оптимальне поєднання індивідуальної групової;
5. Зростання обсягу інформації;
6. Забезпечує діалог суб'єктів комунікації (електронна пошта, форум);
7. Оперативне отримання інформації;
8. Розширення інформаційних потоків;
9. Використання ІКТ при проведенні батьківських зборів.

   Інформаційно – комунікаційні технології – це узагальнене поняття, що описує різні пристрої, механізми, способи, алгоритми оброблення
інформації.
   Найважливішим сучасним пристроєм ІКТ є комп’ютер, обладнаний відповідним програмним забезпеченням і засобами телекомунікацій разом з розміщеною на них інформацією. Один із напрямів ІКТ, що використовують у освітньому процесі , - мультимедійні технології.
   Мультимедійні технології – це технології конвертування всіх видів інформації у цифровий формат, інтеграції інформації в один документ і 
відтворення його на комп’ютері.

Використання ІКТ у навчально — виховному та корекційно — відновлювальному процесі

   Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною і важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов’язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп’ютерні технології покликані стати невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність.

Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:

  • формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти;
  • упровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес;
  • інформаційно-методичне забезпечення навчально- виховного процесу;
  • упровадження електронного документообігу.

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

Ефективним є використання мультимедійного супроводу в:

  • корекційній роботі з дітьми (на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів);
  • методичному забезпеченні (створення електронних методичних матеріалів і презентацій для занять);
  • у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей, оформлення стендів, інформаційних куточків, буклетів, створення  презентацій «Моя група», електронних групових газет).

Використання комп’ютерних технологій при корекційних мовленнєвих порушеннях у дітей

 В останні роки  відмічається збільшення кількості дітей з порушеннями мовлення, і, відповідно, виникає необхідність пошуку  найбільш ефективних шляхів навчання дітей цієї категорії.

   Відомо, що використання в корекційній роботі різноманітних нетрадиційних методів і прийомів попереджує втомлюваність, підтримує пізнавальну діяльність, підвищує ефективність логопедичної роботи в цілому.

   Система освіти – одна з найбільш галузей, що розвиваються, тому застосування комп’ютерних технологій є новою сходинкою в навчальному процесі.

   Для реалізації корекційних задач, а саме головне, для мотивації доцільно використовувати комп’ютерні програми, що можуть слугувати одним із засобів оптимізації процесу корекції мовлення.

 

   В умовах роботи логопедичного пункту, коли в мінімальний термін корекційної роботи ми вирішуємо максимальну  кількість задач при одночасно ускладненому рівні мовленнєвого розвитку, використання ІКТ особливо актуально при:

1) складанні звітів і розкладів всіх занять в електронному вигляді, що скорочує час при роботі з паперовими носіями;

2)  дозволяє складати наочно – дидактичний супровід до занять;

3) комп’ютер на логопедичних заняттях не предмет, а засіб, що активізує корекційну роботу;

4) підвищує мотивацію дитини до логопедичних занять;

5) формує у дитини активну позицію суб’єкта навчання;

6) комп’ютерні технології  відкривають нові можливості використання педагогічних прийомів в традиційній корекційній методиці.

   Комп’ютер несе в собі образний тип інформації, зрозумілий дітям.

Наприклад, розвиток навиків звукового аналізу та синтезу.

   Несформованість фонетичних процесів мовлення, а також вторинне недорозвинення фонематичного слуху створюють значні труднощі при корекції фонематичних розладів. Вони обумовлені складністю практичного пояснення характеристики усного мовлення.   Комп’ютер пропонує широкий спектр використання різноманітних аналізаторних систем в процесі виконання і контролю над діяльністю.

Візуалізація основних компонентів усного мовлення в вигляді доступних для дитини образів дозволяє активізувати компенсаторні механізми на основі зорового сприйняття. Цьому сприяє і спільна координована робота моторного, слухового, зорового аналізаторів при виконанні комп’ютерної програми. 

Збагачення словникового запасу

Велика різноманітність презентацій на будь – яку лексичну тему. Регулювання часу показу слайдів дозволяє логопеду додатково здійснити свої задачі корекійної роботи, не обтяжуючи дитину додатковою інформацією.

Вдосконалення граматичної будови мовлення

Електронний матеріал охоплює всі напрямки роботи: словотворення, словозміну, узгодження слів, тощо.

Кількість картинного матеріалу дуже велика, що дуже важливо при підготовці до занять.

Недорозвинення вербальної пам’яті та порушення уваги у вигляді їх нестійкості та низької концентрації у дітей з недорозвиненням мовленнєвих компонентів роблять необхідним проведення цілеспрямованої  роботи з подолання цих розладів. А оскільки у дітей розвинена мимовільна увага, то навчальний матеріал, поданий в цікавому, яскравому, доступному форматі, викликає цікавість та привертає до себе увагу. В такому випадку застосування комп’ютерних технологій  стає особливо цілеспрямованим, так як дозволяє подати інформацію в привабливій формі, що не тільки прискорює запам’ятовування змісту занять, але й робить його довгочасним.

Елементи комп’ютерного  навчання допомагають формувати у дітей знаковому функцію свідомості, що є важливим для їх мовленнєвого та інтелектуального розвитку. Формування і розвиток знакової функції свідомості, розвиток вербальної пам’яті та уваги, словесно – логічного мислення створюють передумови для корекції лексико – граматичних порушень і сприяють розвитку та формуванню мовленнєвих засобів у дітей.

   Таким чином, при свідомому, диференційованому, фрагментарному застосуванні, ІКТ можуть з успіхом застосовуватися для навчання дітей з мовленнєвими порушеннями. Створення слайд – фільмів та презентацій не потребує глибоких знань комп’ютерних технологій. Логопед може сам створити презентацію, враховуючи особливості своїх вихованців. Подібні комп’ютерні продукти, як правило, викликають інтерес у дітей за рахунок реалістичності, використання анімованих елементів.

    Отже, цілеспрямований логопедичний вплив, спрямований на корекцію

порушень мовного та мовленнєвого розвитку у дітей, з використанням

комп'ютерної технології дозволяє значно підвищити ефективність корекційно- освітнього процесу. Інформаційно-комп'ютерні технології дозволяють логопеду застосовувати їх в самих різних сферах навчальної діяльності дітей. Комп'ютер допомагає розвинути не тільки інтелектуальні здібності дитини, а й виховує вольові якості, такі як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість.

    Тому використовуючи на своїх заняттях комп'ютер, логопед повинен пам'ятати, що головна мета його роботи – це корекція мовлення для реалізації повноцінного спілкування дитини з іншими людьми. Вчителю-логопеду інформатизація надає можливість гнучко управляти навчанням

урізноманітнити способи пред'явлення навчальної інформації.

   Таким чином, використання інформаційно комп'ютерних технологій – це не вплив моди, а  необхідність, продиктована сьогоднішнім рівнем розвитку освіти.

 

Категорія: для вчителів, педагогів, студентів | Додав: natasha111875 (01.12.2015)
Переглядів: 2560 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
РЕКЛАМА
Від Вас - матеріал,фотографії,побажання кольорів.
Від мене - якісний, яскравий матеріал у форматі Microsoft PowerPoint або mp4.


Сертифікат
Вартість сертифікату 20 грн.


Пошук за тегами
мовленнєвий розвиток агресивна дитина гіперактивна дитина поради батькам логопедичне заняття Диференціація С-Ш Ігри з буквами Логопедичний масаж практичний посібник Документація вчителя-логопеда бінарні заняття Професії в картинках Алалія Алалия алалія моторна Логічні ігри Навчальні посібники затримка мовного розвитку Методичні посібники Скарбничка для батьків буклети Конспекти занять для дітей Дидактичні ігри Готуємо руку до письма заняття презентації Гра Автоматизація звука Р Дислексія Посібник Мнемотаблиці Дисграфія Словесні ігри Зондовий масаж Автоматизація звука С Диференціація звуків С-Ш Абетка у віршах Автоматизація сонорних звуків алфавит Логопедичний зошит граматика ікт види переказу графічні символи буклет виховні заходи логопедична гра дидактична гра Мнемотехника відео артикуляції звуків Використання сенкану атестація педагогічних працівників графо-моторні навички логопедичні схеми-завдання Диференціація звуків р-л автоматизація звука Л граматичні категорії Автоматизація звука З автоматизація звука Ш Голосні звуки Автоматизація звуків Автоматизація звука Ж звуковий аналіз слова Автоматизація Ш диктанти Конспект заняття Антистрес звязне мовлення Конспекти занятть для дітей ігри з голосними буквами голосні букви букви й-ї вірші для масажу Су-Джок абетка-розмальовка гімнастика для очей відео-гра відеогра ЗНМ індивідуальна робота звуконаслідування аутизм Буквар викликаємо голосні звуки викликаємо звуки Оптична дисграфія інклюзія Автоматизація Р автоматизація Р -ДР-ТР- Автоматизація звука Ч ІРЦ Пори року Графомоторні навички букви и-е міжпівкульна взаємодія інклюзія в дитячому садочку біоенергопластика Презентація воркшоп свистячі звуки Артикуляційна гімнастика


Друзі сайту
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Школьный дворик Рудаковой Лидии
Сходинки до вершин знань
Перша сходинка школяра
 Сайт учителя П’ятих Олени Іванівни
Сайт 2-Б
Спільнота освітян УМІТИ ВЧИТИ


Пошук по сайту


Календар


Погода